Het gehele jaar door is het mogelijk lid te worden van de Wierdense IJsclub (WIJC). Wij kennen twee soorten leden: donateurs en trainingsgroep leden.

Donateurslidmaatschap

Algemene leden hebben in de winter gratis toegang tot de natuurijsbaan als deze geopend is. De kosten voor het algemene lidmaatschap bedragen:

  • €8,- per persoon per jaar of
  • €25,- voor een heel gezin per jaar
  • €5,- eenmalig inschrijfgeld
Inschrijfformulier

Familieleden  op hetzelfde adres wonend worden door de administratie samengevoegd als gezin.   Voor elk familielid moet een eigen formulier worden ingevuld.

U donateurschap gegevens wijzigen voor 15 september voorafgaande aan het nieuwe seizoen, dit om onze administratie up to date te houden.

U donateurschap opzeggen voor 1 november voorafgaande aan het nieuwe seizoen, nadien zal het donateursgeld worden geïncasseerd.

Trainingsgroep leden

Trainingsgroepleden hebben dezelfde rechten als de algemene leden en hebben daarboven het recht om in een of meerdere van de trainingsgroepen te trainen  (schaatsen, skeeleren, fietsen en droogtraining). Het bedrag dat schaatsende leden betalen bovenop het algemeen lidmaatschap wordt berekend op basis van de leeftijd en het aantal keren dat er geschaatst wordt. Verder worden de kosten voor de baankaart (ijsbaan in Enschede) en evt. licentie (voor wedstrijdschaatsers) in rekening gebracht.

Na aanmelding als trainingsgroep lid gelden de eerste twee trainingen als proeftraining, waarna het proeflidmaatschap automatisch wordt omgezet in een definitief lidmaatschap. Valt het trainen tegen, dan kan na afloop van de tweede training alsnog worden afgezien van het lidmaatschap. Meld je daarvoor binnen 5 dagen – per e-mail – af bij de ledenadministratie.

De betaling van het lidmaatschap vindt uitsluitend plaats d.m.v. een incassomachtiging, welke is opgenomen in het inschrijfformulier. Deze jaarlijkse contributie zal rond 1 december van ieder jaar worden geïnd.

Lid worden kan op ieder moment van het jaar.

Je kan je aanmelden voor een proefles

Mocht je besluiten na 2 proeflessen om lid te worden vul dan het inschrijfformulier in.

Opzeggingen dienen schriftelijk dan wel via e-mail te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar bij de ledenadministratie  met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Bij opzeggingen in de loop van het verenigingsjaar blijft de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd.

Algemeen lidmaatschap €8,- per jaar (gratis toegang in de winter tijdens openstelling van de ijsbaan)
Lidmaatschap trainingsgroepen:
Jeugd t/m 12 jaar €22,- per kwartaal
Junioren (13 t/m 17) €22,-per kwartaal
Senioren (18+) €33,- per kwartaal
Seizoenkaart skeelerbaan €25,- per jaar
Baankaart IJsbaan Twente afhankelijk van leeftijd en hoe vaak je per week schaatst op de ijsbaan

Rekenvoorbeeld

Stel je bent 12 jaar en je wilt komen skeeleren en schaatsen bij de WIJC.
Je traint voor het skeeleren in de zomer 2x per week, je schaats in de winter 2x per week op de ijsbaan in Enschede. Ook doe je nog 1x in de week aan de droogtraining mee. Als er ijs ligt op de ijsbaan in Wierden wil je natuurlijk zo vaak mogelijk komen schaatsen.

Wat kost dat allemaal?

Algemeen lidmaatschap €8,- per jaar
Lidmaatschap trainingsgroep €88,- per jaar (4 x €22,-)
Kaart toegang skeelerbaan  in lidmaatschap
Baankaart ijsbaan Twente
Totaal per jaar

53