De ijsbaan is gesloten!

Lidmaatschap

Lidmaatschap 2020-05-18T17:40:46+02:00

Het gehele jaar door is het mogelijk lid te worden van de Wierdense IJsclub (WIJC). Wij kennen twee soorten leden: donateurs en trainingsgroep leden.

lidmaatschap

Trainingsleden hebben dezelfde rechten als de algemene leden en hebben daarboven het recht om in een of meerdere van de trainingsgroepen te trainen  (schaatsen, skeeleren, fietsen en droogtraining). Het bedrag dat schaatsende leden betalen bovenop het algemeen lidmaatschap wordt berekend op basis van de leeftijd en het aantal keren dat er geschaatst wordt. Verder worden de kosten voor de baankaart (ijsbaan in Enschede) en evt. licentie (voor wedstrijdschaatsers) in rekening gebracht.

Na aanmelding als trainingsgroep lid gelden de eerste twee trainingen als proeftraining,

De betaling van het verenigings lidmaatschap vindt uitsluitend plaats d.m.v. een incassomachtiging, welke is opgenomen in het inschrijfformulier. Deze jaarlijkse contributie zal rond 1 december  worden geïnd.

Algemene leden hebben in de winter gratis toegang tot de natuurijsbaan als deze geopend is. De kosten voor het algemene lidmaatschap bedragen:

  • €8,- per persoon per jaar met een maximum van €25,- per gezin.
  • €5,- eenmalig inschrijfgeld
  • €22,- t/m 17 jaar trainingslid per kwartaal
  • €33,- 18 jaar en ouder trainingslid per kwartaal
  • de kosten van het winterseizoen variëren jaarlijks bij bekend worden zullen deze gepubliceerd worden
proefles
Inschrijven donateur
Inschrijven training

Familieleden  op hetzelfde adres wonend worden door de administratie samengevoegd als gezin.   Voor elk familielid moet een eigen formulier worden ingevuld.

U donateurschap gegevens wijzigen voor 15 september voorafgaande aan het nieuwe seizoen, dit om onze administratie up to date te houden.

U donateurschap opzeggen voor 1 oktober voorafgaande aan het nieuwe seizoen, nadien zal het donateursgeld worden geïncasseerd.

Opzeggingen dienen schriftelijk dan wel via e-mail te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar bij de ledenadministratie  met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Bij opzeggingen in de loop van het verenigingsjaar blijft de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd.

Algemeen lidmaatschap €8,- per jaar (gratis toegang in de winter tijdens openstelling van de ijsbaan)
Lidmaatschap trainingsgroepen:
Jeugd t/m 12 jaar €22,- per kwartaal
Junioren (13 t/m 17) €22,-per kwartaal
Senioren (18+) €33,- per kwartaal
Baankaart IJsbaan Twente afhankelijk van leeftijd en hoe vaak je per week schaatst op de ijsbaan