De Wierdense IJsclub Club (WIJC) is opgericht op 7 februari 1980 door een aantal liefhebbers van de schaatssport. De initiatiefnemers waren de heren Frans te Boekhorst, Dick van den Bosch en Dick van der Weijden.

Als vereniging ontwikkelde de WIJC zich voorspoedig en er werd met veel succes tijdens een aantal winters op de Stouwevijver geschaatst. Ook werden er wedstrijden georganiseerd.

In de loop van deze eerste jaren kwam, om diverse redenen (o.a. veiligheid), de wenselijkheid van een echte ijsbaan naar voren. Na goed overleg met de Gemeente Wierden werd, nabij de wijk de Hooilanden een nieuw aan te leggen vijver zodanig gerealiseerd (beperkte diepte, gewenste vorm) dat de WIJC hiermee een sprong voorwaarts kon maken.

In het seizoen 1985-1986 werd de ijsbaan ‘De Hooilanden’ in gebruik genomen. Ondanks een aantal ‘ijstechnische’ problemen in de loop van de jaren, heeft onze ijsclub hier mooie schaatsbelevenissen meegemaakt. De accommodatie werd steeds verder verbeterd en uitgebreid (o.a een clubgebouw en materiaalcontainer) waardoor de WIJC iets meer mogelijkheden heeft gekregen. Het bleef echter behelpen…….

Het ledenaantal groeide ondertussen tot ong. 1600. Vanwege het feit dat het skeeleren een grote vlucht heeft genomen en inmiddels tot een van de hoofdactiviteiten is uitgegroeid, heeft de ijsclub haar naam en doelstelling half november 1998 aangepast en gaat verder door het leven als: Wierdense IJs – en Skeelerclub. De trainingsgroep is sindsdien sterk gegroeid, het wielrennen werd opgenomen in het zomerprogramma en het aantal trainingen steeg. ‘s

In 2013 is het de WIJC gelukt een nieuwe skeelerbaan aan te leggen. Deze is in oktober 2013 geopend. Op sportpark ’t Lageveld ligt nu een prima accommodatie, waar jong en oud de skeeler- en schaatssport beter onder de knie kunnen krijgen.