Draagt u onze vereniging een warm hart toe?

Afgelopen winterseizoenen hebben we kunnen genieten van het prachtig geprepareerde natuurijs op de ijs-/ skeelerbaan van de Wierdense IJsclub.  We hopen dat het weer dit seizoen toelaat, om te kunnen schaatsen op de ijsbaan in Wierden.  We zouden het fijn vinden dat we uw donateurskaarten weer mogen verlengen!  Geef wijzigingen in gezinssamenstelling als geboorte, overlijden of iban nummer, tijdig door, om eventuele teleurstellingen te voorkomen.

Vanaf komend seizoen zullen de familielidmaatschappen met kinderen wonende op hetzelfde adres, tot de leeftijd van 23 jaar,  worden toegestaan op een familielidmaatschap, overige worden verzocht om zich opnieuw aan te melden!

zonder tegenbericht zal  de donateurskaart worden geïncasseerd, op het ons bekende bankrekeningnummer! LET OP geef wijzigingen tijdig door!  

enkel lidmaatschap €8,- / familielidmaatschap €25,-

 

Wilt u alsnog u wijzigingen aan ons toesturen!

 

wijziging donateurskaart